Turrbina Izduvnik Kais za nosenje Motor Prikljucak za struju Vvodic vazduha

 Vazdušni top je uredjaj kojim možete lako oduvati pčele sa ramova. Lako ga možete napraviti od  USISIVAČA snage 400W ili više. Izduvnik postaviti na strani za izduvavanje. Na priključnom kablu ugraditi prekidač a na izduvnoj cevi ,koja se drži u ruci, ugraditi mikro prekidač za aktiviranje motora. Na motoru ostavite obe turbine a delove gde su pristupačni strujni kontakti dobro izolovati. Kraj izduvnika treba oblikovati tako mlaz vazduha ima malu širini i dovoljnu snagu. Ugradite kaiš da bi mašinu držali na ramenu. Neka priključni kabl bude dugačak,najmanje, 5-6 metara. U praktičnom radu mora se upotrebiti i produžni kabl.

VAZDUŠNI TOP