- Mašina za uništavanje varoe dimljenjem Ovde vidimo dve mašine VARO-TOP za uništavanje varoe. Razlika medu njima je u izduvnom sistemu. Kod mašine B izduvni gasovi koji nastaju sagorevanjem lekovitih sredstava ne prolaze kroz turbinu . Agresivno dejstvo izduvnih gasova ne odražava se na turbinu pa ona duže traje i ne prlja se. Mašine sadrže akumulator, punjač akumulatora, sijalicu za slučaj neke potrebe, izvod za uzimanje struje iz akumulatora (ako zatreba) i kompas koji cesto treba na pčelinjaku.
Turbina Ispravljac Prikljucak za punjenje Akumulator Izduvnik Magacin za listice Magacin za listice Kompas Prerkidac Prekidac Prikljucak za punjenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARO-TOP