Sto-hrastovina Stolicica-KLIKNI

  Verzije ovakvih stolova svakako postoje. Pokušajte ovu verziju jer se može realizovati za kratko vreme.
  
Od debla većeg prečnika napravite sto tako što motornom testerom odsečete komad visine oko 20 santimetra. Sa donje strane izbušite rupe prečnika 20 mm, pod izvesnim uglom. Taj ugao odredite sami i trudite se da ugao bude isti za sve rupe. Brusilicom ili testerom za metal odsecite nožice od cevi 3/4 cola, dužine prema   vašem nahođenju. Cevi ukucajte, većim čekićem, a zatim donju ivicu odsecite ispravno u odnosu na podlogu.
   Stoličice napravite na sličan način ali upotrebite drvo manjeg prečnika a za nožice upotrebite cevi 1/2 cola.
Nožice ofarbaje lakom za metal a sto i stolice, sa gornje strane, lakirajte providnim lakom za drvo.

 

  STO ZA ODMOR U DRUŠTVU