RASTERIVAČ MIŠEVA.

 

 

 

 

Emitor ultra zvuka Regulator frekvencije Elektronika Regulator frekvencije

Sigurno,kao i ja , imate probleme sa miševima. Ja sam pokušao da taj problem rešim kupovinom jednog aparata za tu namenu. Nisam bio zadovoljan pa sam pokušao da taj problem rešim sam. Aparat se zasniva na ultrazvuku koji se širi u okolni prostor. Znači treba odrediti tačnu frekvenciju. Drugi problem koji treba rešiti jeste potrošnja struje, pošto će ga mnogi koristiti na baterijski pogon. Upotreba integrisanog kola rešava taj problem (kolo NE 555). Pokušajte napraviti ovaj uređaj jer je to u suštini multivibrator koji oscilira na visokim frekvencijama.