Merni sistem Poklopac Leziste za kosnicu Karoserija

-Nosivost 150 kgr.
-Dužina 510+90mm
-širina 420mm
-Visina 130mm
-Težina 15 kgr.
-Podesive sve nožice

     Kontrola ispravnosti:
Zaljuljajte tablu, na kojoj se stavlja košnica, napred - nazad. Ako ona nastavi da se njiše još neko vreme sve je ispravno. Ukoliko to nije slučaj znači da je neki nož iskočio iz ležišta. U tom slučaju uradite sledeće:
    1.Razblokirajte tablu na kojoj se stavlja košnica odvijanjem dva zavrtanja M-5 koji se nalaze sa donje strane -bočno. Da bi do njih došli morate okrenuti vagu. Postavite ponovo vagu na nožice i pronađite iščašenje.
    2.Vratite poklopac, spuštajuci ga paralelno, na svoje mesto i prokontrolišite njihanje.
    3.Blokirajte vagu i karoseriju, širim selotejpom, okrenite vagu, i zavite zavrtnje M5 ali ne do kraja. Blokiranje table zavrtnjima nije neophodno.
    4.Vratite vagu na nožice i prokontrolišite njihanje.
    VAGA MORA DA STOJI NA VODORAVNOJ POVRŠINI.
    Ako je sve u redu stavite košnicu.

PČELARSKA VAGA - 150/12
  Izaberite mesto gde želite postaviti vagu. Pomoću libele postavite postolje u vodoravan položaj. Stavite vagu na postolje i utvrdite da li stoji na sve četiri nožice. U koliko neka nožica ne dodiruje postolje doterajte je zavijanjem ili odvijanjem. Naredni zadatak Vam je da vagu postavite u ravnotežni položaj. Otkočite vagu. Pogledajte pokazivač ravnotežnog položaja i ukoliko ima odstupanja pomoću kontratega uspostavite ravnotežu