O MOM PČELINJAKU

 

  Moj pčelinjak se nalazi u selu Lovci, na obroncima planine Jastrebac. To je jugoistočno od Kruševca na udaljenosti od petnaestak kilometara. Pašne prilike su dobre jer je teren prekriven pretežno šumama, livadama i voćnjacima. Ljudi koji tu žive su gostoprimljivi i vredni. Postoje dva prilazna puta do pčelinjaka i oba su dobra. Sve u svemu zadovoljan sam lokacijom mada znam da ima i boljih.