Ukratko o mom gradu - KRUŠEVCU

     Kruševac je stari srednjevekovni grad na obalama dveju reka - Rasine i Zapadne Morave. Nalazi se na oko 190 km. južno od Beograda. Jak je privredni i kulturni centar. Stanovništvo ovog kraja popularno nazivaju "ČARAPANI". Poznat je kao carski grad jer je u njemu bila prestonica cara Lazara.

     Zbog spleta istorijskih okolnosti bliža i dalja okolina pune su istorijskih spomenika kulture. Iz Kruševca je knez Lazar, docnije car, pošao u boj na Kosovo. U spomen na taj dogadđaj u centru Kruševca postavljen je spomenik kosovskim junacima, predstavljen na ovoj slici.                      (Autor)

   "POZNATI KRUŠEVLJANI-Lepa varoš Kruševac" je iznedrila i mnoge velikane. Iz ovog grada potiču ljudi čije delo i značaj prevazilazi uske lokalne okvire. Mnogi intelektualci, glumci, umetnici, sportisti, su deca Stare Čaršije, Bagdale, Porte."(037info)
    Neki od tekstova sa ove strane preuzeti  su sa
www.037info.net  .Posetite ovu adresu

Današnjica
    "Sa novim vekom Kruševac se suočava i sa novim problemima. O njima će, kada za to bude vreme, pisati neki drugi istoričari.
   
Danas na teritoriji kruševačke opštine postoji preko 100 naselja, i živi oko 150 hiljada stanovnika. U samom gradu živi oko 65 hiljada stanovnika. Kruševac je administrativno sedište Rasinskog okruga. Opština Kruševac zahvata površinu od 854 kvadratna kilometra.
    Mi, stanovnici današnjeg Kruševca, osećamo sve svakodnevne probleme: privrednu i socijalnu nestabilnost, "tranziciju" koja se, najčešće, ogleda u rasprodaji nekada uspešnih firmi, besparicu i nezaposlenost, atmosferu opšteg rasula i propadanja.
    Verovatno je korist od istorije i u tome: da vidimo da je bilo i težih vremena iz kojih je Kruševac sa svojim žiteljima "isplivao", ali i da je bilo vremena u kojima se živelo bolje i da tome težimo.
    Kruševljani se nikad nisu predavali okolnostima ili nesrećama. Poštujući duh predaka sa ovih prostora, nastavljamo...Za Kruševac, s ponosom!"(037 info)

Crkva LAZARICA

KULA Lazarica

Praistorija
    "Dolina Zapadne Morave je bila naseljena i u preistorijsko doba. O tome svedoče arheološki nalazi iz Mrmoša, Makrešana, Vitkova, Stragara kao i sa terena srednjevekovnog grada. Svi ovi nalazi datiraju daleko u prošlost (najdalje na oko 5 500 godina pre n.e.).
    Sa velikom sigurnošću, na osnovu nalaza, danas možemo da tvrdimo da je i u doba neolita (nekih 3 100 godina pre n.e.) na mestu Lazarevog grada postojalo naselje.
    Klimatske promene u trećem milenijumu pre n.e. su dovele do nestanka ovih kultura, pa se javljaju tek na prelazu iz kamenog u metalno doba. Iz bronzanog doba najznačajniji su nalazi u Stalaću. Naseljavanje Pomoravlja je bitno pojačano u prvom milenijumu pre n
.e."      (037 info)

XX vek
 
  "Balkanski ratovi su na front poslali veliki broj dobrovoljaca iz grada. U Prvom svetskom ratu grad je 1915. primio ogroman broj izbeglica i mnoge državne organe i ministarstva u povlačenju pred Austrijancima. Okupacija pod Austro-Ugarskom, tokom Prvog svetskog rata, je bila stravična. Veliki broj ljudi je poginuo, grad je porušen i veoma osiromašen. Oslobođenje je došlo 1918. posle sedmodnevnih borbi. Kao u celoj zemlji u to vreme, tako se živelo i u Kruševcu. Dinastički prevrati, klasni sukobi, radnička društva, nove fabrike...
    Ni Drugi svetski rat nije bio bolji za Kruševac. Velika razaranja, pljačke i mnogo žrtava. Grad je iz ruku Nemaca oslobođen 14.oktobra 1944. Posle Drugog rata ponovo dolazi period burnog ekonomskog i kulturnog razvoja grada. Grade se škole, fabrike, infrastrukturni objekti, stanovi i sve ono što jednom gradu i njegovim stanovnicima treba. Razvijaju se hemijska, metalna drvna, građevinska, tekstilna i prehrambena industrija. Napreduje školstvo, kultura i zdravstvo. Krupnim koracima grad prati razvoj zemlje. Ono što je u zadnjoj četvrtini veka zadesilo Jugoslaviju odrazilo se i u Kruševcu. Privredna i socijalna kriza je počela ozbiljno da nagriza i umanjuje standard ljudi. Ratovi s kraja veka uneli su nesigurnost i odneli žrtve i iz ovog grada.
    U bombardovanjima 1999. godine porušena je gradska toplana i delovi fabrike "14.oktobar". Kruševac je, sa svojom okolinom, na Kosovo poslao preko 7 000 svojih građana. Po završetku ratnih dejstava Rasinski okrug je primio oko 30 000 izbeglih sa Kosova."  (037 info)