Ova kolica karakteriše mala težina i praktičnost. Napravljena su od tankozidnog profila 20x20 mm. Namenjena su za prenošenje medišnih nastavaka ili tela LR košnica. Mogu se prenositi i cele košnice ako to iziskuju potrebe. Točak je klsičnog tipa i skinut je sa klasičnih kolica. Znači opslužuje dvoja kolica. Na prednjoj strani nalazi se graničnik koji sprečava da nastavci udare u točak. Nožice treba postaviti tako da kolicima daju vodoravan položaj. Ručice na krajevima obložiti plastičnim cevima da bi držanje bilo ugodno.

 

TocakKLIKNI Profil 20x20 mm.

 

Pčelarska kolica