PČELARSKA DIZALICA - 2

 

 

   Ova dizalica konstruisana je tako da prilikom rada stoji na zemlji. Osnovu čini dizalica od auta "Škoda" ali se može upotrebiti i druga koja ima veće izvlačenje.Na stubu koji je postavljen na nožice (u obliku slova P) montira se dizalica na pokretnoj manžetni. Pokretna manžetna je potrebna da bi podešavali nivo dizanja. Na donji deo dizalice (koji se izvlači) fiksira se sajla. Sajla preko koturače, na vrhu, i koturače na odstojniku prihvata hvatač košnica. Hvatač je isti kao kod dizalice br.1. Prednost ove dizalice je u tome sto lakše podiže teret i nije joj potreban zapinjač. Nedostatak joj je manja visina dizanja. Ovaj nedostatak je moguce rešiti dogradnjom jedne kočnice koja bi držala teret dok dizač(detalj 1) ne pomerimo.