Ovde imate dizalicu koja je konstruisana da prilikom funkcionisanja stoji na postolju na kome je košnica. Zašto je potrebna ovakva dizalica? Ona, pre svega, eliminiše neravnine terene koji su vrlo česti. Ima dvostruku koturaču i redukciju na ručici tako da vrlo lako podiže košnicu. U sklopu ručice nalazi se i zapinjač koji košnicu drži na podignuti nivo. Hvatač je konstruisan tako da lako obuhvata košnocu sa bočne strane. Hvatač vidimo posebno na detalju 2. Dizalicu možemo produžavati ili povećavati joj   razmak.
 

DIZALICA ZA KOŠNICE - 1