Komora od stiropora Regulator temperature Koristan prostor Regulator temperature Pokazivac temperature Komora za grejanje

   Ovde imamo jedan dekristalizator odličnih karakteristika. U principu to je jedan sanduk od stiropora koji čuva dobijenu toplotu. Temperatura se reguliše termostatom a toplota se dobija od sijalice koja je u podnožju sanduka. Drvena konstrukcija koja se vidi na slici služi da se u nju smesti izvor toplote, termostat (od bojlera) i stalaža za ređanje tegli ili kanti. Termostat treba postaviti pri vrhu konstrukcije(misli se na sondu) i učvrstiti za jedan od stubova. Dugme termostata izvesti napolje u donjem delu dekristalizatora. Rešetke na kojima stoje tegle treba da budu pokretne da bi se umesto tegli mogla postaviti kanta. Stiropor sa spoljne strane postaviti nekim materijalom da bi se sprečila oštećenja. Važno je podesiti temostat na temperaturu oko 45 stepeni. U tom cilju pre upotrebe izvršiti baždarenje pomoću  termometra


 .

 

Dekristalizator